Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Kif Airbnb tħares lill-Hosts

  Sir af iktar dwar il-ħarsien li toffri l-pjattaforma ta' Airbnb.
  Minn Airbnb f'did-data: 4 ta’ Fra 2020
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 17 ta’ Nov 2022

  Punti ewlenin

  Kemm jekk int Host ġdid kif ukoll jekk għadek qed taħsibha tilqax in-nies, jaf ikollok xi mistoqsijiet dwar kif tħares l-ispazju u l-oġġetti tiegħek meta tilqa' l-vjaġġaturi ġewwa darek. Għalkemm il-ħsarat u l-aċċidenti tas-sigurtà huma estremament rari, Airbnb għandha numru ta' miżuri ta' ħarsien fis-seħħ, kemm għall-Hosts kif ukoll għall-klijenti.

  Profili u reviews

  Airbnb tgħinek issir taf lill-klijenti. Jekk tuża l-Booking Immedjat, aħna nħalluk tippersonalizza s-settings tiegħek biex iżżid iktar rekwiżiti għall-klijenti mar-rekwiżiti għall-bookings li diġà għandna fis-seħħ għall-klijenti kollha. U jekk tippreferi tapprova t-talbiet għall-bookings waħda waħda, qabel taċċetta booking tista' tiċċekkja l-profili tal-klijenti u taqra r-reviews li jkunu kitbulhom Hosts oħra.

  Billi l-klijenti u l-Hosts ma jistgħux jiktbu r-reviews dwar xulxin qabel jintemm il-booking, tista' sserraħ moħħok li l-kummenti u l-ħsibijiet li taqra jkunu bbażati fuq esperjenzi li vera seħħew. Tista' tuża wkoll l-għodda tal-messaġġi sigura ta' Airbnb biex, meta trid qabel żjara, tistaqsi l-mistoqsijiet tiegħek u tfiehem lill-klijent x'tistenna mingħandu.

  AirCover għall-Hosts

  AirCover għall-Hosts joffri ħarsien komplut lil kull Host ta' Airbnb. Grazzi għall-verifika tal-identità tal-klijent u t-teknoloġija għall-ispezzjonijiet tal-bookings, il-programm joffri l-ħarsien meħtieġ anke qabel il-vjaġġ biex niżguraw li min jagħmel il-booking ikun min qed jgħid li hu u biex innaqqsu ċ-ċans ta' parties li jagħtu fastidju u jagħmlu ħsara fil-propjetà.

  AirCover għall-Hosts joffri $1 miljun USD f'Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts u $3 miljun USD f'Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts li jħares il-biċċiet tal-arti, l-oġġetti ta' valur u l-karozzi, id-dgħajjes u vetturi oħra pparkjati.

  Sir af iktar dwar AirCover għall-Hosts

  Regoli bażi

  Ir-regoli bażi għall-klijenti huma sett ta' standards obbligatorji li l-klijenti kollha mistennija jimxu magħhom. Ir-regoli bażi jitolbu lill-klijenti jirrispettaw l-ispazju tiegħek, jimxu mar-regoli tad-dar tiegħek, javżawk minnufih jekk tinqala' xi problema u jħallu d-dar f'kundizzjoni li ma tkunx teħtieġ tindif fil-fond. Qabel jibbukkja, kull klijent meħtieġ jaqbel ma' dar-regoli.

  Sigurtà tal-kont

  Airbnb għandha numru ta' miżuri biex tħares il-kont tiegħek, bħal pereżempju li titlob awtentikazzjoni oħra meta xi ħadd jipprova jidħol fil-kont tiegħek minn kompjuter jew mowbajl ġdid u li tavżak meta jseħħu xi bidliet fil-kont tiegħek. Sakemm tuża Airbnb għall-proċess kollu—mill-komunikazzjoni sal-bookings u l-pagamenti—dejjem se nħarsuk permezz tal-politiki u l-ħarsien ta' Airbnb.

  Għajnuna 24 siegħa kuljum

  It-tim tal-għajnuna lill-klijenti ta' Airbnb jaħdem ma' Hosts minn madwar id-dinja kollha, bi 62 lingwa, biex jgħin b'dawn li ġejjin:

  • Għajnuna biex tibbukkja post differenti
  • Ħlasijiet lura
  • Medjazzjoni

  Ikseb iktar informazzjoni dwar il-politiki u l-ħarsien li noffru

  Grazzi għal dal-miżuri ta' ħarsien, tista' tilqa' n-nies b'moħħok mistrieħ. Agħti titwila lejn AirCover għall-Hosts biex issib iktar dettalji dwar il-modi importanti ta' kif Airbnb tħares lill-Hosts.

  Il-programmi Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts, Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts u Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi ta' AirCover għall-Hosts, la jħarsu lill-Hosts tal-postijiet fejn toqgħod ġewwa l-Ġappun u lanqas lill-Organizzaturi tal-Esperjenzi ġewwa l-Ġappun għax dawn huma mħarsa mill-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun u mill-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Esperjenzi tal-Ġappun u lanqas ma jħarsu lill-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod permezz ta' Airbnb Travel LLC. Il-Hosts u l-Organizzaturi li joffru l-postijiet fejn toqgħod u l-Esperjenzi ġewwa ċ-Ċina kontinentali huma mħarsa mill-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina. Il-programm Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts mhux marbut mal-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts. Żomm f'moħħok li hemm regoli, kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  Jekk qed tilqa' n-nies jew torganizza l-Esperjenzi ġewwa r-Renju Unit, il-polza tal-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts hija sottoskritta minn Zurich Insurance plc u tiġi organizzata u tinħareġ bla ħlas żejjed għall-Hosts tar-Renju Unit minn Airbnb UK Services Limited—rappreżentanta awtorizzata ta' Aon UK Limited, li hija awtorizzata u regolata mill-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja. In-numru tar-reġistru tal-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA) ta' Aon huwa 310451. Tista' tikkonferma dan-numru billi żżur is-sit tar-Reġistru tas-Servizzi Finanzjarji jew billi tikkuntattja lil FCA fuq +44 0800 111 6768. Is-servizzi tal-assigurazzjoni li toffri Airbnb U.K. Services Limited huma servizzi regolati. FPAFF405LC

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  Airbnb
  4 ta’ Fra 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?