Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Kif Airbnb tħares lill-Hosts

  Tgħallem dwar il-ħarsien li l-pjattaforma ta' Airbnb toffri lill-Hosts.
  Minn Airbnb f'did-data: 4 ta’ Fra, 2020
  Qari ta' 3 minuti
  Aġġornat f'did-data: 7 ta’ Ġun, 2021

  Punti ewlenin

  • Għalkemm it-talbiet minħabba l-ħsarat u l-aċċidenti tas-sigurtà huma rari, Airbnb xorta tieħu miżuri biex tħares lill-Hosts u lill-klijenti

  • Il-Garanzija tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts ta' Airbnb huma inklużi ma' kull booking u kull programm joffri kopertura sa $1,000,000 USD

  • L-għajnuna dinjija hija disponibbli 24 siegħa kuljum fi 11-il lingwa differenti

  • Skopri iktar ideat fil-gwida kompluta tagħna li tgħinek tiskopri d-dinja tal-ospitalità

  Kemm jekk din l-ewwel darba li se tilqa' n-nies kif ukoll jekk diġà bdejt imma għadek qed titgħallem, jaf ikollok mistoqsijiet dwar kif tħares l-ispazju u l-oġġetti tiegħek meta tilqa' l-barranin ġewwa darek. Għalkemm it-talbiet minħabba l-ħsarat u l-aċċidenti tas-sigurtà huma estremament rari, il-fatt li tkun taf li Airbnb għandha numru ta' miżuri ta' ħarsien kemm għall-Hosts kif ukoll għall-klijenti jaf iserraħlek moħħok.

  "Għall-bidu konna inkwetati għax se ndaħħlu l-barranin f'darna," qalilna Guy, Host minn San Francisco, meta kien qed jitkellem fuq il-biżgħat li kellu qabel beda jilqa' n-nies. "Imma l-ħarsien li toffri Airbnb serrħilna moħħna u ddeċidejna li ntellgħu darna biex nippruvaw." U morna tajjeb. "Ilqajna iktar minn 120 klijent u qatt ma kellna bżonn inressqu talba."

  Identifikazzjoni tal-klijenti u rekwiżiti oħra

  Qabel jibbukkjaw, il-klijenti jagħtu isimhom sħiħ, id-data tat-twelid, in-numru tat-telefown, l-indirizz tal-email u l-informazzjoni dwar il-pagament tagħhom lil Airbnb. Il-Hosts jistgħu ukoll jitolbu li l-klijenti jagħtu ID maħruġa mill-gvern lil Airbnb qabel ikunu jistgħu jibbukkjaw.

  Inħeġġuk toħloq ir-regoli tad-dar tiegħek—pereżempju, semmi jekk hemmx xi restrizzjonijiet fuq il-pets jew fuq in-numru ta' klijenti. Qabel jibbukkjaw, il-klijenti kollha jeħtieġilhom jaqblu mar-regoli tad-dar tiegħek. Jekk il-listing tiegħek ġie bbukkjat minnufih, ftakar li jekk ikun hemm bżonn tista' tikkanċella mingħajr penali.

  Profili u reviews

  Minbarra s-serħan il-moħħ li tagħti l-verifika tal-identità, Airbnb tgħinek issir taf lill-klijenti tiegħek qabel jibbukkjaw. Tista' tagħti ħarsa lejn il-profili tagħhom u taqra r-reviews li ħallewlhom il-Hosts ta' qabel. U billi l-klijenti u l-Hosts jistgħu jħallu reviews lil xulxin biss wara li booking jintemm, int tista' sserraħ moħħok li l-kummenti li taqra jkunu bbażati fuq esperjenzi reali. Tista' wkoll tuża l-għodda tal-messaġġi siguri ta' Airbnb biex tistaqsi l-mistoqsijiet tiegħek u tgħin lill-klijenti jkunu jafu x'qed tistenna minnhom matul iż-żjara tagħhom.

  Il-ħarsien ta' Airbnb tana serħan il-moħħ biex intellgħu d-dar u nippruvaw nilqgħu n-nies.
  Guy,
  San Francisco

  Ħarsien kontra ħsara lill-propjetà

  Il-Garanzija tal-Hosts* ta' Airbnb toffri sa $1,000,000 USD f'ħarsien bla ħlas, għal kull booking, għal xi każijiet ta' ħsara lill-propjetà. It-talbiet jistgħu jintbagħtu direttament permezz taċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet ta' Airbnb.

  Sigurtà tal-kont

  Airbnb tieħu numru ta' miżuri biex tħares il-kont tiegħek, bħal pereżempju li titlob awtentikazzjoni oħra meta xi ħadd jipprova jidħol fil-kont tiegħek minn kompjuter jew mowbajl ġdid, u li tavżak meta jseħħu xi bidliet fil-kont tiegħek. Sakemm tuża l-pjattaforma tagħna għall-proċess kollu—mill-komunikazzjoni sal-bookings u l-pagamenti—dejjem se nħarsuk permezz tal-politiki u l-Garanzija tal-Hosts ta' Airbnb.

  Assigurazzjoni kontra l-inċidenti

  Airbnb toffri wkoll Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts* bla ħlas li tkopri t-talbiet tar-responsabbiltà sa $1,000,000 USD. Din l-assigurazzjoni maħsuba għal xi każ rari fejn xi ħadd iressaq talba kontrik għal xi ħsara lill-propjetà min-naħa tal-klijenti jew għax xi ħadd ikorri fuq il-propjetà tiegħek matul żjara.

  • Tgħodd awtomatikament għal kull booking
  • It-talbiet jistgħu jitressqu direttament permezz ta' Airbnb

  Għajnuna l-ħin kollu

  It-tim dinji ta' Airbnb lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum, fi 11-il lingwa, b'dawn li ġejjin:

  • Għajnuna biex tibbukkja post differenti
  • Ħlasijiet lura
  • Ħlasijiet lura
  • Talbiet taħt il-Garanzija u l-assigurazzjoni tal-Hosts
  • Medjazzjoni

  Grazzi għal dal-miżuri ta' ħarsien u xi ftit miżuri bażiċi tas-sigurtà min-naħa tiegħek, int tista' tibda tilqa' n-nies b'moħħok mistrieħ. Għal iktar dettalji dwar il-modi importanti li bihom Airbnb tħares lill-Hosts u lill-klijenti, żur il-paġna tal-Fiduċja u s-Sigurtà ta' Airbnb.

  *Il-Garanzija tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts ta' Airbnb ma jgħoddux għall-Hosts li joffru l-akkomodazzjoni permezz ta' Airbnb Travel, LLC, għall-Hosts ġewwa ċ-Ċina kontinentali, għall-Hosts ġewwa l-Ġappun u għall-Organizzaturi tal-Esperjenzi jew l-Organizzaturi tal-avventuri. *Il-Garanzija tal-Hosts ta' Airbnb m'għandhiex x'taqsam mal-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts jew ma' Airbnb UK Services Limited.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jista' jkun li nbidlet minn meta ġiet ippubblikata.

  Punti ewlenin

  • Għalkemm it-talbiet minħabba l-ħsarat u l-aċċidenti tas-sigurtà huma rari, Airbnb xorta tieħu miżuri biex tħares lill-Hosts u lill-klijenti

  • Il-Garanzija tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts ta' Airbnb huma inklużi ma' kull booking u kull programm joffri kopertura sa $1,000,000 USD

  • L-għajnuna dinjija hija disponibbli 24 siegħa kuljum fi 11-il lingwa differenti

  • Skopri iktar ideat fil-gwida kompluta tagħna li tgħinek tiskopri d-dinja tal-ospitalità

  Airbnb
  4 ta’ Fra, 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?